Cumartesi , 19 Haziran 2021
GÜNCEL

Asfa Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği
Olağanüstü Genel Kurul İlanı

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 05.01.2020 Tarihinde  saat 14.00 da Barbaros Mahallesi, Mütevelli Çeşme Cad. No:21/2 Üsküdar / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının 12.01.2020 tarihinde saat: 14.00  da aynı aynı adreste aynı gündemle toplanacaktır.

Gündem :

  • Açılış ve Yoklama,
  • Divan heyetinin seçilmesi
  • Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi,
  • Gelecek dönem bütçesinin karara bağlanması
  • Yeni üye, yeni yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi
  • Derneğin uluslar arası faaliyet yapması, uluslar arası işbirliğinde bulunması,
  • Derneğin federasyona üye olması üyelikten çıkması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  • Dilek ve Temenniler,
  • Kapanış.

 

Cevapla