Cumartesi , 19 Ekim 2019
GÜNCEL

Asfa Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği
Genel Kurul İlanı

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.05.2019 Tarihinde  saat 14.00 da Barbaros Mahallesi, Mütevelli Çeşme Cad. No:21/2 Üsküdar / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının 02/06/2019 tarihinde saat: 14.00  da aynı aynı adreste aynı gündemle toplanacaktır.

Gündem :

  • Açılış ve Yoklama,
  • Divan heyetinin seçilmesi
  • Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi,
  • Gelecek dönem bütçesinin karara bağlanması
  • Yeni yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi
  • Derneğin uluslar arası faaliyet yapması, uluslar arası işbirliğinde bulunması,
  • Derneğin federasyona üye olması üyelikten çıkması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  • Dilek ve Temenniler,
  • Kapanış.

 

Cevapla